Kĩ năng và tiểu sử tướng Nguyên

Nguyên - Đấu Trường Vinh Quang

Tổng quan

Vai trò: Sát thủ.

Vị trí: Đi rừng

Kĩ năng

Kĩ năngCông dụng
Tí Thích KíchHồi chiêu: 6 giây.

Năng lượng tiêu hao: 30.

Nguyên phóng gai nhọn trên cánh tay, gây 90/130/170/210/250 (+60% sát thương vật lý) sát thương vật lý và giảm 60% tốc chạy, kéo dài 2 giây.

Diễm Nha NộHồi chiêu: 10 giây.

Năng lượng tiêu hao: 20/25/30/35/40.

Nguyên nhảy đến một khu vực chỉ định gây 80/120/160/200/240 (+600% sát thương vật lý) sát thương vật lý, mỗi lần đánh thường giảm 1 giây hồi chiêu kĩ năng này. Nếu tạo sát thương với địch, bản thân được tăng 40/50/60/70/80% tốc đánh, kéo dài trong 3 giây.

Tinh Hồng ThủHồi chiêu: 10 giây.

Năng lượng tiêu hao: 30/40/50/60/70.

Nguyên xâm nhập vào người kẻ địch trong 3 giây, mỗi gây tạo 25/35/45/55/65 (+30% sát thương vật lý) sát thương vật lý, 3 giây sau hiện hình hồi máu bằng 35% sát thương gây ra, thời gian ẩn nấp dùng kĩ năng sẽ hiện hình.

Khổng Thú KíchHồi chiêu: 55/45/35 giây.

Năng lượng tiêu hao: 60/80/100.

Nguyên áp chế kẻ địch trong 0,8 giyaa, gây 250/350/450 (+100% sát thương vật lý) sát thương vật lý và trồng 1 bào tử vào mục tiêu.

Sau 6 giây, bào tử nổ trong người mục tiêu và xung quanh, gây 125/175/225 (+50% sát thương vật lý) sát thương vật lý, bào tử kéo dài thời gian trong người mục tiêu, nếu dùng tiếp kĩ năng sẽ nổ ngay và xuất hiện bên cạnh mục tiêu.

Nếu khoảng cách với mục tiêu quá 2500 sẽ không bị di chuyển đến mục tiêu.

Trang phục

Nguyên Mặc Định

Nguyên Mặc Định

Nguyên Kẻ Xâm Lược

Nguyên Kẻ Xâm Lược

Tiểu sử

Cập nhật sau.