Đấu Trường Chân Lý: Chi tiết bản cập nhật 9.24b

Trong phiên bản cuối cùng của năm 2019, bên cạnh các thay đổi liên quan đến cân bằng game, Đấu Trường Chân Lý phiên bản 9.24b còn có thay đổi đáng lưu ý tới cách tỉ lệ sức mạnh theo cấp sao khi nâng cấp lên 3 sao. Cụ thể hơn, Riot Games đã chuyển sức mạnh từ việc gia tăng máu và sức mạnh công kích sang sát thương kĩ năng.

Đấu Trường Chân Lý: Chi tiết bản cập nhật 9.24b

TỈ LỆ SỨC MẠNH THEO CẤP SAO

Tỉ lệ máu và sức mạnh công kích tăng khi nâng 2 Sao lên 3 Sao: 2x ⇒ 1.8x

Ví dụ: Máu của Ivern 600/1080/2160 ⇒ 600/1080/1944.

CÂN BẰNG

THAY ĐỔI TỔNG QUAN

Zyra

Sát thương kĩ năng: 70/80/90 ⇒ 55/65/75

Rek’Sai

Sức mạnh công kích: 65 ⇒ 60

Brand

Năng lượng khởi đầu/tổng: 0/90 ⇒ 0/80

Lửa

Sát thương của Tộc Lửa: 70%/120%/180% ⇒ 70%/140%/210%

Amumu

Năng lượng khởi đầu/tổng: 50/150 ⇒ 50/125

Tầm kĩ năng: 2/3/4 (ô) ⇒ 3/3/3 (ô)

BÓNG TỐI

Hiệu ứng (3) Bóng Tối – Sát thương cộng thêm: 70% ⇒ 60%

Senna

Sát thương phép thêm theo đòn đánh: 25/45/75 ⇒ 15/30/55

Sét

Sát thương: 100/300/500 ⇒ 80/250/500

SÁT THỦ

Hiệu ứng (3) Sát Thủ – Sát thương Chí mạng và Tỉ lệ Chí mạng: 75%/10% ⇒ 50%/10%

Nocturne

Máu hồi lại từ kĩ năng: 40%/60%/80% ⇒40%/45%/50%

Zed

Sức mạnh công kích: 80 ⇒ 70

Giáp: 30 ⇒ 25

CUNG THỦ

Ashe

Sát thương kĩ năng (sát thương mỗi mũi tên): 25%/30%/35% ⇒ 30%/35%/40%

Twitch

Sức mạnh công kích: 60 ⇒ 65

Năng lượng khởi đầu/tổng: 0/90 ⇒ 0/70

DAO CÂM LẶNG VÀ PHÁ KIẾM

Dao Câm Lặng

Tỉ lệ kích hoạt: 33% ⇒ 25%

Phá Kiếm

Tỉ lệ kích hoạt: 33% ⇒ 25%

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *